Tájékoztatás a Nemzeti Viadal és az Egyesület kapcsolatáról

         JEGYZŐKÖNYV

amely készült az Együtt a Kárpát-medencei Gyermekekért Kulturális és Hagyományőrző Egyesület ( a továbbiakban: Egyesület) közgyűlésén 2014. június 19.. napján, az Egyesület székhelyén.

                    Jelen vannak:

                    a mellékelt jelenléti ív szerint.

Méri J. Zoltán elnök köszöntötte a megjelenteket, a jegyzőkönyv vezetésére felkérte Mériné Kommer Andreát  a jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Molnár Juditot  és Széles Zoltán  személyeket.

                    Napirend

1.) Elnök lemondása

2.)     Új elnök és vezetőségi tagok választása,

3.)     Alapszabály módosításainak elfogadása

4.)     Tagfelvételek

5.)     Egyebek

A jelenlévők – 8 tag+1 tagjelölt a napirendet egyhangúan elfogadták.

1.)       Méri Zoltán elnök egyéb más teendői miatt lemond elnöki pozíciójáról, lemondását az egyesület jelenlévő 8 tagja egyhangú szavazással elfogadta.

2.)       Az egyesület 8 tagja titkos szavazással egyhangúan megszavazta elnöknek Mériné Kommer Andreát, titkárnak Molnár Juditot elnökségi tagnak Elekes Tibort.

3.)       Az egyesület 8 tagja egyhangú szavazással elfogadta az alapszabály törvényi előírásoknak megfelelően elkészített változásait, illetve az egyesület működését elősegítő változtatásokat.

4.)       Az egyesület 8 tagja egyhangúan megszavazta Széles Zoltán tagfelvételét, az egyesület 8 tagja egyhangúlag elutasította Huszár Antal tagfelvételi kérelmét. Indoklás: Az elmúlt 1 hétben több panaszos levél is érkezett egyesületünkhöz, miszerint Huszár Antal az egyesület adószámát és a nevét felhasználva pénzt gyűjtött a Nemzeti Viadal megszervezésére. A Kárpátok egyesület sem írásban sem szóban nem adott meghatalmazást Huszár Antal számára, hogy az egyesület nevében bármilyen indokkal kisebb vagy nagyobb összegeket szedjen be, szerződéseket kössön, tárgyaljon, munkalehetőséget kínáljon fel. Számára bélyegzőt, bevételi pénztárbizonylatot, bármilyen szigorú számadású vagy egyéb nyomtatványt az egyesület nem biztosított.

5.)       A tagság megkérte az egyesület leköszönő vezetőjét, hogy a Nemzeti Viadallal kapcsolatos felmerült problémák hivatalos úton történő megoldását végezze el 30 napon belül, továbbá felkérte Molnár Judit megszavazott titkárt, hogy a 4-es pontban leirt Huszár Antallal és a Nemzeti viadallal kapcsolatos panaszleveleket a fentiek (4-es pont) alapján válaszolja meg.

Jegyzőkönyvvezető                    Jegyzőkönyv-hitelesítő                Jegyzőkönyv-hitelesítő